Adolf Janik

       Adolf Janik (1892-1970) ur. w Dziedzicach. Ukończył szkołę ludową w Dziedzicach i szkołę przemysłową w Bielsku. Pracował jako kolejarz.
Członek gniazda Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Dziedzicach od 1908 r. 1 września 1914 r. wstąpił do Legionu Śląskiego w Cieszynie, a z nim do 3. pułku piechoty Legionów Polskich, gdzie służył w 2. kompanii. Przeniesiony do 1. pułku artylerii Legionów Polskich.
Po 1918 r. działacz plebiscytowy na Śląsku Cieszyńskim i Górnym. Komendant Związku Strzeleckiego i prezes Związku Legionistów Polskich Oddziału Śląska Cieszyńskiego. Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Wolności w Dziedzicach. Zmarł w Dziedzicach. Obecnie jego książki i dokumenty osobiste znajdują się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej, zaś kolekcja zdjęć w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi.