INFORMACJE O WYSTAWIE

Prezentacja wystawy
“Cieszyńscy Legioniści” trwającej
od 3 maja 2004 do 27 lipca 2004 r.

Wystawę przygotowali: Stefan Król, Anna Rusnok

Materiały na wystawie pochodzą ze zbiorów:
Książnicy Cieszyńskiej
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

oraz od osób prywatnych:
Leszka Dudy
Stanisława Gajdzicy
Gustawa Holeksy
Zbigniewa Legierskiego
Danuty Sikory
Tadeusza Szafarczyka
Antoniego Tomicy