Legioniści na akwarelach J. Swirysz-Ryszkiewicza i A. Nałęcz-Korzeniowskiego (Ilustracje z książki: Album Legionów Polskich. – [Warszawa, ok. 1936])