Mapy najważniejszych kampanii legionowych (Mapy z książki: Eugeniusz Quirini, Stanisław Librewski: Ilustrowana kronika Legjonów Polskich. – Warszawa, 1936)