Roman Szafarczyk

       Roman Szafarczyk (1895-1942) ur. w Stonawie. Z zawodu technik. Członek Stałej Drużyny “Sokoła” w Karwinie. W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionu Śląskiego. Szczegóły służby w Legionach Polskich nieznane. W 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej.
W okresie międzywojennym oficer zawodowy saperów Wojska Polskiego w stopniu kapitana. Pełnił służbę m.in. w Jędrzejowie, Warszawie, Modlinie i Trzyńcu (po 1938 r.). Uczestnik obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. W czasie okupacji działał w ruchu oporu. Aresztowany w Krakowie. Więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zginął.
Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości z Mieczami.