Rudolf Halama

       Rudolf Halama (1900-1940) ur. w Sibicy. Najmłodszy z cieszyńskich legionistów. Uczył się w Prywatnej Szkole Wydziałowej “Macierzy Szkolnej” w Cieszynie, której dyrektorem był Hieronim Przepiliński.
W 1912 r. był członkiem założycielem I Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki. Kiedy w 1914 r. zaczęto organizować w Cieszynie Legion Śląski, uciekł z domu, aby dołączyć do legionistów. Udało mu się ukryć w pociągu z legionistami odjeżdżającym z Cieszyna 21 września 1914 r. Ujawnił się dopiero w Mszanie Dolnej, gdzie udało mu się wyprosić u dowódcy oddziału, a swego byłego nauczyciela, Hieronima Przepilińskiego, aby pozwolił mu zostać w Legionach. Został żołnierzem 2. kompanii 3. pułku piechoty II Brygady Legionów Polskich i wraz z nią przebył wszystkie jej kampanie bojowe.
Po powrocie z wojny w latach 1919-1921 pracował w Generalnym Sekretariacie Katolickich Stowarzyszeń Oświatowych w Cieszynie. Równocześnie podjął zaocznie naukę w Szkole Handlowej, którą ukończył w 1921 r. Następnie pracował w Związku Spółdzielni Polskich Spółka Rolniczo-Handlowa “Ziemia” w Czeskim Cieszynie. Od 1933 r. kierował Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie, a od października 1938 r. do wybuchu II wojny światowej Komunalną Kasą Oszczędności w Trzyńcu.
W latach 1919-1921 działał na rzecz powstań śląskich, w latach 1929-1939 był członkiem cieszyńskiej Rady Miejskiej. Zaangażowany był w wielu organizacjach społecznych i politycznych, m.in. w Towarzystwie Teatru Polskiego, Towarzystwie Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, Związku Powstańców Śląskich, Związku Legionistów Polskich. Przez wiele lat współpracował z “Gwiazdką Cieszyńską” oraz był jej redaktorem odpowiedzialnym. Jeden z inicjatorów budowy pomnika “Legionistom-Ślązakom Poległym za Polskę” w Cieszynie.
W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej. Wzięty do niewoli radzieckiej, został osadzony w obozie w Kozielsku. Zginął w Katyniu wiosną 1940 r.
Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.