Tadeusz Reger

       Tadeusz Reger (1872-1938) ur. w Nowym Jorku. Uczeń gimnazjów w Przemyślu i Krakowie. Farmaceuta. Studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim nie ukończył, relegowany za działalność w ruchu socjalistycznym.
Od 1894 r. rozpoczął działalność agitacyjną na Śląsku Cieszyńskim. W 1895 r. osiedlił się w Porębie. Działacz robotniczy i socjalistyczny. Redaktor i wydawca wielu pism, m.in. “Równości” i “Robotnika Śląskiego”. Od 1897 r. mieszkał w Cieszynie. Jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W 1907 r. wybrany posłem do Rady Państwa w Wiedniu, lecz zrzekł się mandatu na rzecz Ignacego Daszyńskiego. Posłem został ponownie w 1911 r. Współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich Robotników i Robotnic “Siła” (1908). Organizator Związku Strzeleckiego na Śląsku Cieszyńskim (1910).
Od 1914 r. komisarz wojskowy Legionów Polskich w Cieszynie. Członek władz Sekcji Śląskiej Naczelnego Komitetu Narodowego, a od października 1915 r. delegat Departamentu Wojskowego N.K.N. w Cieszynie. Od lutego 1916 r. oficer werbunkowy w Opatowie, Pabianicach i Łodzi w stopniu podporucznika. W parlamencie austriackim domagał się przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. Po utworzeniu Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w październiku 1918 r. jeden z jej trzech prezydentów. W latach 1919-1935 poseł do Sejmu RP w Warszawie. Członek władz naczelnych Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1913 r. radny Miasta Cieszyna.
Zmarł w październiku 1938 r. w Bystrej Śląskiej, pochowany w Cieszynie.
Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi.