Hieronim Przepiliński

       Hieronim Przepiliński (1872-1923) ur. w Sorokach w Galicji Wschodniej. Z zawodu nauczyciel.
Kierownik szkół w Sokalu, Kańczudze, Bohorodczanach i Komarnie. Od 1910 r. kierownik Prywatnej Szkoły Wydziałowej Macierzy Szkolnej w Cieszynie. Współtwórca skautingu na Śląsku Cieszyńskim (Drużyna im. T. Kościuszki – 1912 r.). Prezes gniazda Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Cieszynie.
W sierpniu 1914 r. organizator i dowódca Legionu Śląskiego. W Legionach Polskich oficer kwatermistrzostwa 3. pułku piechoty. W 1918 r. internowany przez władze austriackie i oskarżony w procesie byłych legionistów w Máramaros-Sziget.
Od 1918 r. służył w Wojsku Polskim osiągając stopień podpułkownika. Zginął tragicznie w wypadku autobusu w Tatrach. Pochowany w Toruniu.
Odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari V kl. i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.