LEGIONIŚCI NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

Poza służbą w Legionach około 500 ochotników z terenu Śląska Cieszyńskiego, kolejnym cieszyńskim epizodem w dziejach formacji legionowych był pobyt Kadry Legionów Polskich w okolicach Jabłonkowa w okresie od listopada 1914 r. do stycznia 1915 r. Na grupę tę składały się: dowodzony przez Andrzeja Galicę batalion zapasowy, który stacjonował w Bystrzycy, Szkoła Podchorążych Legionów Polskich, umieszczona w Jabłonkowie oraz Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego na czele z Władysławem Sikorskim w Nawsiu. W tym czasie organy prasowe Legionów “Legionista Polski” i “Wiadomości Polskie” (redagowane przez Tadeusza Regera) wydawane były w Cieszynie. Wraz z przybyciem oddziałów legionowych na Śląsk Cieszyński zorganizowano tu również kilka szpitali, w których umieszczono rannych i chorych legionistów (największy na 100 łóżek w Wędryni). Dla co najmniej 15 z nich, zmarłych w szpitalach Śląska Cieszyńskiego, ziemia ta stała się miejscem wiecznego spoczynku. Zostali oni pochowani w Jabłonkowie (5), Cieszynie (3), Boguminie (3) i Frysztacie (2).
Na Śląsku Cieszyńskim przebywał także Józef Piłsudski, którego pobyt spopularyzowała w swym opowiadaniu “Wilia w Nawsiu” Zofia Kossak. Fakt ten upamiętniony został również tablicą umieszczoną na domu, w którym podczas swojego pobytu w Jabłonkowie zatrzymał się komendant.