Józef Lebiedzik

       Józef Lebiedzik (1884 -1928) ur. w Piotrowicach k. Frysztatu. Z zawodu nauczyciel. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (filolog polonista i germanista). Nauczyciel w Zebrzydowicach i Kończycach Małych w latach 1910-1912. Następnie rozpoczął pracę dziennikarską. Był redaktorem “Głosu Ludu Śląskiego” oraz wydawanego w Krakowie tygodnika “Pochodnia”. Należał do współpracowników “Zarania Śląskiego”.
W 1914 r. współorganizował Legion Śląski. Po jego włączeniu do Legionów Polskich dowódca 2. kompanii, tzw. “śląskiej” 3. pułku piechoty. Ze względu na stan zdrowia zwolniony z wojska w 1915 r. Powrócił do pracy dziennikarskiej. Zmarł w Cieszynie.