Paweł Filipek

       Paweł Filipek (1897 – po 1951) ur. w Sibicy. Z zawodu handlowiec. Członek gniazda Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Cieszynie.
30 sierpnia 1914 r. wstąpił do Legionu Śląskiego. W Legionach Polskich przydzielony do 3. pułku piechoty.
Od 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Uczestnik wojen polsko-ukraińskiej i polsko-radzieckiej. Dalsze losy nieznane. Ok. 1951 r. mieszkał w Bielsku-Białej. Posiadał księgozbiór z cennymi wydawnictwami poświęconymi Legionom Polskim, obecnie znajdujący się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej; odznaczenia i dokumenty osobiste zostały przekazane do Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości.